Impact biedt advies en ondersteuning aan diverse organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen. Het doel van Impact is het bevorderen van hoge kwaliteit en adequaat georganiseerde psychosociale zorg. Impact heeft een organisatorische samenwerking met Cogis.

 

Cogis is het kennisinstituut voor sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld met speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Cogis vertaalt de aanwezige kennis en inzichten over WO II naar hedendaagse geweldsproblematiek. Zij werkt daarbij samen met partnerorganisaties in het veld. Cogis richt zich met name op hulpverleners en intermediairen die werken met getroffenen

De collectie van de bibliotheek is gespecialiseerd in de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, geweld en rampen.

Meer over bibliotheek Cogis

1
2
3

Home

VLIEGRAMP OEKRAINE

De ramp met vlucht MH17 heeft Nederland diep geraakt. Impact is nauw betrokken bij de nazorg vanuit de overheid. Voor getroffenen worden onder meer de volgende diensten aangeboden.

 

IVC vliegramp Oekraïne
De dag na de ramp is in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland een Informatie en Verwijs Centrum (IVC) ingericht, www.vliegrampoekraine.nl. Het IVC is één openbaar loket waar informatie wordt samengebracht over actuele vragen waarmee nabestaanden te maken kunnen krijgen. Voor directe nabestaanden is er ook een besloten forum opgezet, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen delen, vragen kunnen stellen en informatie kunnen vinden die alleen voor hen is bestemd.

 

Nazorg Contact Punt (NCP)
Het Nazorg Contact Punt (NCP) ondersteunt bij de sociale en psychische nazorg aan nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne. Het is een hulploket dat in afstemming met het ministerie van VWS is opgericht om nabestaanden en professionals bij te staan, waaronder huisartsen, eerstelijnspsychologen en medewerkers slachtofferhulp.
 

Handreikingen en publicaties
Enkele handreikingen en publicaties van Impact zijn in deze tijd heel actueel en veel geraadpleegd. U kunt deze wellicht zelf ook gebruiken; ze zijn hieronder gratis te downloaden.

Rouwen is ontzettend hard werken
In dit boek vertellen nabestaanden van de vliegramp bij Tripoli en enkele hulpverleners hun verhaal. Het boek biedt inspiratie voor de hulpverlening en herkenning voor nabestaanden.

Contact met getroffenen
Dit boekje ondersteunt medewerkers van gemeenten die een rol hebben als contactpersoon naar de direct betrokkenen, met veel praktische tips en aanwijzingen.

Samen slimmer, samen sterker
Deze handreiking biedt ondersteuning bij het opzetten, het in stand houden en het afbouwen van een belangenvereniging/lotgenotengroep en is bedoeld voor bestaande en toekomstige belangenverenigingen/lotgenotengroepen en professionals die werkzaam zijn in de nafase van rampen. Bekijk hieronder het filmpje over de handreiking.