Impact biedt advies en ondersteuning aan diverse organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen. Het doel van Impact is het bevorderen van hoge kwaliteit en adequaat georganiseerde psychosociale zorg. Impact heeft een organisatorische samenwerking met Cogis.

 

Cogis is het kennisinstituut voor sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld met speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Cogis vertaalt de aanwezige kennis en inzichten over WO II naar hedendaagse geweldsproblematiek. Zij werkt daarbij samen met partnerorganisaties in het veld. Cogis richt zich met name op hulpverleners en intermediairen die werken met getroffenen

De collectie van de bibliotheek is gespecialiseerd in de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, geweld en rampen.

Meer over bibliotheek Cogis

1
2
3

Home

Impact biedt direct advies en ondersteuning aan diverse organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen.

Het doel van Impact is het bevorderen van hoge kwaliteit en adequaat georganiseerde psychosociale zorg. De kennis die Impact in samenwerking met het veld ontwikkelt, wordt in begrijpelijke vorm beschikbaar gemaakt voor organisaties betrokken bij de nazorg voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen, waaronder (inter)nationale en lokale overheden, hulpdiensten en vrijwilligers. Ook het bevorderen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen is een taak van Impact. Daarnaast doet Impact wetenschappelijk onderzoek.

Impact wordt o.a. via Arq gefinancierd wordt door de Ministeries van VWS, V&J en Defensie. Impact werkt in opdracht van het RIVM.