Weerbare organisatie

Wij adviseren, in samenwerking met het Instituut voor Psychotrauma, overheid en organisaties weerbaarder te maken. Een voorbeeld hiervan is Dappr van Veilige Publieke Taak. Dappr is een interventie die publieke organisaties en professionals ondersteunt bij het zoveel mogelijk voorkómen van agressie en het effectief opvangen van incidenten wanneer deze zich toch voordoen. Andere voorbeelden zijn het project Project Sociale media en de weerbare professional, in opdracht van Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), en de Implementatie monitor richtlijn geüniformeerden. Wij doen in samenwerking met het Instituut voor Psychotrauma.