Informatie over psychosociale aspecten bij COVID-19

ARQ Kenniscentrum Impact heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), NIVEL en GGD GHOR Nederland ontwikkelen we kennis over psychosociale aspecten bij de uitbraak van COVID-19. Op deze pagina vind u daarover de laatste informatie.

De uitbraak met het Coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn nu al merkbaar op veel verschillende terreinen; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitbraak zal ook niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven. 

Op deze webpagina delen we informatie met betrekking tot psychosociale aspecten en COVID-19 voor publiek en professionals. Alle hieronder genoemde documenten zijn ook te downloaden aan de rechterkant van deze pagina. Vanwege de veranderende situatie zullen de documenten vernieuwd worden bij nieuwe inzichten.

 

Informatie voor publiek

 1. Er zijn twee folders beschikbaar over omgaan met stressreacties:
  1.  Voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.
  2.  Tijdens sociale onthouding: deze folder is voor iedereen bedoeld die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft.
 2. Informatie voor mensen met PTSS: deze folder is ontwikkeld door onze collega's van ARQ Centrum'45. 
 3. Informatie voor werkgevers over het ondersteunen van medewerkers: deze folder is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers met informatie en handelingsperspectief om grip te houden op de situatie.
 4. Informatie over het gezinsleven tijdens de sociale onthouding: deze folder is bedoeld voor ouders met kinderen thuis.
 5. Informatie voor nabestaanden tijdens de coronacrisis: deze folder biedt informatie en suggesties aan nabestaanden over rouwen en rituelen.

 

Informatie voor professionals

Voor professionals is veel informatie beschikbaar. Werkt u bij een GGD? Er is veel informatie voor GGD'en over de PSH-inzet op GGDGHOR Kennisnet, de groep PSH.

 1.  Informatiebladen over doelgroepen:
  1.  Informatie over isolatie en quarantaine
  2.  Informatie over ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen
 2.  Informatie voor zorgprofessionals over omgaan met werkgerelateerde stress
 3. Informatie voor leidinggevenden over ondersteuning van zorgprofessionals
 4. Informatie over collegiale ondersteuning tijdens de coronacrisis. Zie ook de informatievideo over collegiale ondersteuning hieronder.

 

Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

ARQ IVP is gestart met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Het contactpunt is 7 dagen in de week te bereiken tussen 8.30 - 21.30 uur op telefoonnummer 088 - 330 5500.

 

Informatievideo over collegiale ondersteuning

Sociale steun is bij ingrijpende gebeurtenissen ontzettend belangrijk voor onze psychische gezondheid en die van de mensen om je heen. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je veerkrachtig en inzetbaar blijft? En hoe kun je je collega’s (op afstand) ondersteunen? ARQ IVP ontwikkelde hierover een informatiefolder. Bekijk hieronder ook de bijhorende video voor een uitleg en praktische tips over veerkracht op de werkvloer en daarbuiten.

 

Landelijk coördinatieteam

Om landelijke informatiestromen te structuren is het PSH-GOR coördinatieteam in het leven geroepen. Deelnemende partijen zijn het cGM/RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ en NIVEL. Het doel is informatie over wat speelt, over risico's, behoeften en ondersteuningsbehoeften van burgers, GGD en partners, afkomstig uit regionale en nationale kanalen, op te halen en samen te brengen. Eigenlijk komt het er op neer dat we een soort doorlopende rapid needs assessment zullen uitvoeren, waarvan we de resultaten steeds zullen delen met de GGD’en.

 

Bent u een professional op zoek naar meer informatie hierover of heeft u vragen? Laat het ons weten! U kunt mailen naar impact@arq.org