100 Words

Voices of the victims of terrorism
Dit boekje geeft een impressie in woord en beeld van de bijeenkomst die Impact op 30 juni 2009 organiseerde binnen het EU project VNET II, Voice of Victims.

Op deze dag kwamen Europese getroffenen van terrorisme bijeen om hun ervaringen te delen rondom het thema sociale cohesie. Gastsprekers waren ondermeer minister van Justitie Hirsch Ballin en de oprichters van One Heart Global Foundation.

Auteurs Impact
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd juli 2009
Financier European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security