Betrokken partijen

In totaal hebben 18 partijen ingestemd met de ontwikkeling van de beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Deze partijen nemen deel aan een multidisciplinaire projectgroep (met ervaringsdeskundigheid) en een multidisciplinaire stuurgroep (met eindverantwoordelijkheid voor beleid).

 

Beroepsverenigingen

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  Vertegenwoordigt verpleegkundigen en verzorgenden
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  Vertegenwoordigt medisch specialisten

 

Brancheverenigingen

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  Vertegenwoordigt UMC’s
 • NVZ
  Vertegenwoordigt ziekenhuizen
 • ActiZ
  Vertegenwoordigt verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  Vertegenwoordigt gehandicaptenzorg
 • De Nederlandse GGZ
  Vertegenwoordigt de GGZ
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  Vertegenwoordigt huisartsenpraktijken
 • De Jonge Specialist (DJS)
  Vertegenwoordigt AIOS, ANIOS en arts-onderzoekers
 • De Jonge Dokter (DJD)
  Vertegenwoordigt jonge dokters
 • De Geneeskunde Student (DGS)
  Vertegenwoordigt studenten Geneeskunde
 • Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV)
  Vertegenwoordigt verpleegkundigen in opleiding
 • MBO Raad
  Vertegenwoordigt verzorgenden in opleiding
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  Vertegenwoordigt Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

 

Adviesrol

 • Ministerie van Defensie
  Vertegenwoordigt Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en Koninklijke Marechaussee (KMaR)
 • Landelijke vereniging Medisch Psychologie (LVMP)
  Vertegenwoordigt Medische Psychologie

 

Monitorrol

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)