Caroline Six

directeur

Caroline Six is sinds 15 april 2017 directeur van Stichting Impact.

"Van een aantal beroepen weet men dat ze risico lopen op traumatische ervaringen. Dat geldt voor de zogenaamde ‘hoogrisico beroepen’ zoals Politie, Defensie, Brandweer, medewerkers in de transportsector, baliemedewerkers. Daarnaast lopen we in Nederland met zijn allen in toenemende mate het risico om een aanslag of andere ramp mee te maken. Het gebeurt helaas al met regelmaat in buurlanden om ons heen.  

Dan is de vraag hoe kunnen we zorgen dat we mentaal sterk zijn om met dergelijke omstandigheden goed om te gaan. En hoe zorgen we ervoor dat we op tijd aan de bel trekken en de juiste stappen zetten als we er toch meer moeite mee hebben dan gehoopt. Wat we willen voorkomen is dat mensen onvoldoende herstellen en langdurig ziek worden.

In het versterken van mensen op psychosociaal vlak zijn tal van expertises van toepassing: selectie, training en opleiding, begeleiding, maatschappelijk werk, hulpverlening, beleidsadvies, psychotherapie, psychiatrie, en onderzoek en innovatie binnen al deze expertises. Van groot belang is dat men daarin elkaars kracht herkent en samenwerkt”.  

Caroline Six is psycholoog en heeft ruime ervaring binnen het veiligheids domein waarbinnen zij diverse rollen vervulde als Research Manager, Business Developer en Programmaleider van meerjarige (inter)nationale onderzoekstrajecten bij TNO Human Factors en als Management Adviseur, Trainer en Selectieadviseur in de toepassing van psychologische instrumenten.

+31(0)6 22471508

c.six@arq.org