Psychosociale ondersteuning in coronatijd voor professionals

De uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn nu al merkbaar op veel verschillende terreinen; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitbraak zal ook niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven.

 

ARQ heeft in opdracht van VWS en in samenwerking met het RIVM een Steunpunt Coronazorgen rondom het coronavirus gelanceerd (lees meer in het nieuwsitem). Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen met vragen over de psychosociale gevolgen van de coronacrises. Het Steunpunt Coronazorgen is te vinden op de website: www.steunpuntcoronazorgen.nl.

Op deze webpagina delen we informatie met betrekking tot psychosociale aspecten en COVID-19 voor professionals. Alle hieronder genoemde documenten zijn ook te downloaden aan de rechterkant van deze pagina. Vanwege de veranderende situatie zullen de documenten vernieuwd worden bij nieuwe inzichten. De informatie is opgedeeld in informatie over doelgroepen en over (zelf)zorg voor professionals.

Werkt u bij een GGD? Er is meer informatie beschikbaar voor GGD'en over de PSH-inzet op GGDGHOR Kennisnet, de groep PSH.

 

Informatie over doelgroepen

 1. Handreiking gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie is ontwikkeld door ARQ samen met Parnassia Groep en Pharos.

 2. Ondersteuning van post IC-patiënten na COVID-19. Informatie en tips voor zorgprofessionals om post-IC patiënten na herstel van COVID-19 te ondersteunen.

 3. Ondersteuning aan ouderen in coronatijd. Informatieblad met achtergrond informatie voor hulpverleners.

 4. Psychosociale gevolgen van isolatie en quarantaine. Informatieblad met achtergrond informatie voor hulpverleners.

 

ARQ Contactpunt Gezin

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma heeft informatie gebundeld over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor gezinnen. Klik hier voor materiaal voor professionals en voor publiek.

Daarnaast is er een contactpunt geopend. Deze is dagelijks (ma t/m vrij 10-12; 14-16 uur) telefonisch bereikbaar voor professionals in de jeugdzorg en voor gezinsleden zelf, die willen bellen voor advies of een luisterend oor. Professionals die werken in de zorg voor jeugd, in het onderwijs of op andere manieren in contact staan met kinderen of gezinnen waar problemen zijn, kunnen voor vragen bellen met dit contactpunt.

 

Informatie over (zelf)zorg voor professionals

 1. Omgaan met werkgerelateerde stress in coronatijd. Informatie en adviezen voor zorgprofessionals.

 2. Ondersteuning aan zorgprofessionals in coronatijd. Informatie en adviezen voor leidinggevenden.

 3. Collegiale ondersteuning in coronatijd. Met een uitleg en praktische tips over veerkracht op de werkvloer en daarbuiten. Zie ook de informatievideo over collegiale ondersteuning hieronder, gemaakt door ARQ IVP.

 4. Mentale gezondheid in coronatijd. Tien tips voor crisisteams. Ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring bij ARQ IVP en Impact.

 

Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

ARQ IVP is gestart met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Het contactpunt is 7 dagen in de week te bereiken tussen 8.30 - 21.30 uur op telefoonnummer 088 - 330 5500 (gebruikelijke belkosten). Er is ook een zelfscreener beschikbaar. Lees meer op de webpagina van ARQ IVP.

 

Informatievideo over collegiale ondersteuning

Sociale steun is bij ingrijpende gebeurtenissen ontzettend belangrijk voor onze psychische gezondheid en die van de mensen om je heen. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je veerkrachtig en inzetbaar blijft? En hoe kun je je collega’s (op afstand) ondersteunen? Bekijk hieronder de video voor een uitleg en praktische tips over veerkracht op de werkvloer en daarbuiten. Zie ook de folder over collegiale ondersteuning.

 

Omgaan met emoties van cliënten in coronatijd

Verdriet van een beller, onbegrip en boosheid van (familie van) cliënten of je onder druk gezet voelen door de ander; de coronacrisis brengt helaas ook gedrag met zich mee waar je als zorgprofessional niet altijd een pasklare reactie op hebt, of waarvan je het lastig vindt om er mee om te gaan. Dat is voorstelbaar en begrijpelijk; in dit filmpje geven de psycholoog-trainers van ARQ IVP je praktische tips om om te gaan met emoties, en leer je hoe de cirkel van invloed en betrokkenheid je kan helpen om je energie te richten op daar waar je invloed op hebt.

 

Het landelijk coördinatieteam PSH GOR

Het coördinatieteam PSH GOR ondersteunt zorgprofessionals in hun bijdrage aan het welbevinden van diverse doelgroepen in onze samenleving, van zorgverleners, kwetsbare ouderen, ouders met kinderen, tot zelfstandige ondernemers. Dit willen we onder andere doen door:

 • Ondersteunen van GGD’en in hun taken, onder andere door het uitwisselen van good practices, het sparren over mogelijke oplossingen voor problemen en het verbinden van partijen die elkaar kunnen helpen.
 • Signaleren van (landelijke) knelpunten met betrekking tot PSH die de instandhouding van ons reguliere zorgsysteem in gevaar brengen.
 • In beeld brengen van behoeften van de diverse doelgroepen in samenwerking met de processen bij de GGD (onder andere GOR). Dit doen we door een doorlopende RNA (rapid needs assessment) uit te voeren en door allerlei informatie samen te brengen.
 • Omzetten van de geïnventariseerde behoeften in handelingsperspectieven vanuit psychosociaal oogpunt, en waar mogelijk bijdragen aan de landelijke communicatiestrategie vanuit psychosociaal oogpunt (zoveel mogelijk onderbouwd met informatie uit (panel-)onderzoek).

Oplossingen bedenken voor zorginhoudelijke vraagstukken (bijvoorbeeld: hoe kun je de ambulante zorgverlening vormgeven nu reguliere contacten niet mogelijk zijn) is primair de verantwoordelijkheid van de zorgverlener zelf. Wel zijn wij altijd bereid om mee te denken over specifieke vragen of kennislacunes.

Lees meer in de nieuwsbrieven van het coördinatieteam:

 1. Nieuwsbrief 1 - 20 maart
 2. Nieuwsbrief 2 - 27 maart
 3. Nieuwsbrief 3 - 3 april
 4. Nieuwsbrief 4 - 10 april
 5. Nieuwsbrief 5 - 17 april
 6. Nieuwsbrief 6 - 24 april
 7. Nieuwsbrief 7 - 1 mei
 8. Nieuwsbrief 8 - 8 mei
 9. Nieuwsbrief 9 - 15 mei
 10. Nieuwsbrief 10 - 29 mei
 11. Nieuwsbrief 11 - 12 juni
 12. Nieuwsbrief 12 - 3 juli
 13. Nieuwsbrief 13 - 20 juli
 14. Nieuwsbrief 14 - 17 september
 15. Nieuwsbrief 15 - 1 oktober
 16. Nieuwsbrief 16 - 15 oktober
 17. Nieuwsbrief 17 - 13 november
 18. Nieuwsbrief 18 - 4 december
 19. Nieuwsbrief 19 - 7 januari 2021
 20. Nieuwsbrief 20 - 21 januari 2021
 21. Nieuwsbrief 21 - 4 februari 2021
 22. Nieuwsbrief 22 - 18 februari 2021
 23. Nieuwsbrief 23 - 4 maart 2021
 24. Nieuwsbrief 24 - 19 maart 2021
 25. Nieuwsbrief 25 - 31 maart 2021
 26. Nieuwsbrief 26 - 15 april 2021
 27. Nieuwsbrief 27 - 7 mei 2021
 28. Nieuwsbrief 28 - 26 mei 2021
 29. Nieuwsbrief 29 - 25 juni 2021
 30. Nieuwsbrief 30 - 8 juli 2021
 31. Nieuwsbrief 31 - 9 september 2021
 32. Nieuwsbrief 32 - 7 oktober 2021
 33. Nieuwsbrief 33 - 3 december 2021
 34. Nieuwsbrief 34 - 26 januari 2022
 35. Nieuwsbrief 35 - 22 februari 2022
 36. Nieuwsbrief 36 - 30 maart 2022
 37. Nieuwsbrief 37 - 18 mei 2022

Bent u een professional op zoek naar meer informatie of heeft u vragen? Laat het ons weten! U kunt mailen naar impact@arq.org