Doelgroepen

Bij rampen en crises zullen veel verschillende doelgroepen betrokken zijn die psychosociale hulpverlening nodig hebben. De behoeften van deze doelgroepen lopen uiteen. In de GGD Toolkit PSH is onder Leiding en coördinatie algemene informatie te vinden over een plan van aanpak en de doelgroepen die kunnen voorkomen. Deze pagina licht een aantal doelgroepen uit die specifiek aandacht behoeven in de dienstverlening na aanslagen. Klik op de afbeeldingen om meer informatie te krijgen over de aandachtspunten en mogelijke interventies per doelgroep. Ook zijn er links te vinden naar relevante achtergrondinformatie en websites.