Eindrapportage Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne, evaluatie onder gebruikers en betrokken partijen

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is daags na het vliegongeval met de MH17 een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) opgezet. Het project heeft geresulteerd in een eindrapportage met conclusies omtrent het functioneren van het IVC en aanbevelingen over mogelijke doorontwikkelingen.

Gedurende anderhalf jaar is het IVC tijdens de looptijd geëvalueerd. Via een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is achterhaald in welke mate de vooraf gestelde doelstellingen op de relevante niveaus (betrokken partijen, nabestaanden) zijn bereikt, welke succes- en faalfactoren hiermee verbonden waren en zijn lessen geformuleerd voor toekomstige nazorgprogramma’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hans te Brake (h.te.brake@impact.arq.org).

Auteurs Hans te Brake, Rick Schaap
Contactpersoon Hans te Brake
Opdrachtgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie