Handboek Bedrijfsopvangteams Ambulancezorg

Werknemers in de ambulancezorg komen regelmatig in aanraking met gebeurtenissen met een plotseling, onverwacht en soms een gewelddadig karakter. Dit zijn potentieel schokkende gebeurtenissen. Het werk vergt dan mentaal, fysiek en moreel soms meer dan je aankan. Daarom is het belangrijk dat er in iedere ambulancedienst gemotiveerde en getrainde collega’s klaar staan om op ieder moment hun collega te ondersteunen. De verschillende Bedrijfsopvangteams leveren deze collegiale ondersteuning en zijn daarmee een onmisbaar onderdeel van de organisatie. Stichting Impact heeft in 2017, samen met medewerkers uit de ambulancezorg, een handboek geschreven om collegiaal ondersteuners te faciliteren in het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Al geruime tijd is de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden een belangrijk inhoudelijk fundament voor collegiale ondersteuning. Echter, de vertaling van de richtlijn naar de dagelijkse praktijk is soms lastig. Daarom heeft Ambulancezorg Nederland in 2017 aan Stichting Impact gevraagd om een handzame en praktische handboek voor collegiaal ondersteuners in de ambulancezorg te ontwikkelen.

In een aantal interactieve sessies met collegiaal ondersteuners, ambulancemedewerkers, centralisten en hr-medewerkers is een basis gelegd voor het handboek. De wensen en behoeften uit de praktijk zijn geïntregreerd met de kennis en lessen uit de richtlijn. Een aantal focusgroepen is dit concepthandboek vervolgens getoetst bij collegiaal ondersteuners in Nederland. Aan de hand van deze feedback is uiteindelijk het definitieve document ontwikkeld.

 

Auteurs Jurriaan Jacobs
Contactpersoon Jurriaan Jacobs
Opdrachtgever

Ambulancezorg Nederland