Holly Young

beleidsadviseur

Holly Young (PhD) werkt sinds juli 2011 bij Impact en is onderzoekster, gespecialiseerd in internationale projecten over terrorisme en radicalisering.

Sinds mei 2017 werkt Holly op het Pericles project, een nieuw initiatief onder het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Het onderzoek gaat over drijfveren die tot terrorisme kunnen leiden, de behoeftes van politie, gevangenispersoneel en inlichtingendiensten, en effectieve manieren om families die zich zorgen maken over radicalisering te kunnen ondersteunen.

Het doel van haar werk is de kennis vanuit academisch onderzoek, ervaringen van professionals die met radicalisering geconfronteerd worden en inzichten van voormalig radicalen te bundelen en samen te vatten in een vorm wat praktische en tastbare ondersteuning kan bieden aan de mensen die te maken krijgen met radicalisering – politiemedewerkers, scholen, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, families en mensen die zelf kwetsbaar zijn.

Holly is de eerste auteur van de TERRA toolkit (2014), een collectie van handleidingen en tip sheets voor mensen die professioneel in contact komen met mensen die kwetsbaar kunnen zijn voor radicalisering. De TERRA toolkit is gratis te downloaden op terratoolkit.eu. Op basis van deze toolkit is een train de trainer programma ontwikkeld. Deze training is door 300 personen gevolgd in Nederland, Groot-Brittanië en Spanje. Daarnaast is op basis hiervan een burgerschap curriculum voor middelbare scholieren ontwikkeld en is evidence based beleidsadvies voor nationale overheden tot stand gekomen (H. Young et al 2016).

Ze heeft veel ervaring in het werken met kwetsbare groepen, en heeft met kinderen in oorlogsgebieden en slachtoffers van mensenhandel gewerkt voor haar specialisatie in radicalisering en terrorisme.

+31(0)20 6601908
h.young@impact.arq.org