Jorien Holsappel

beleidsadviseur

Toen Jorien in 2011 bij Impact kwam werken, was haar opdracht om een handreiking te schrijven voor gemeentes over het organiseren van een herdenking kort na een schokkende gebeurtenis. In het kader van haar promotieonderzoek over stiltecentra had zij rondom thema’s als ritueel, symboliek, plekken en monumenten kennis opgedaan die ze in dit project kon toepassen. Het werkveld van psychosociale hulpverlening na rampen bleef haar fascineren, zodat andere projecten volgden.

Ze werkt onder andere samen met de GGD Amsterdam aan de ontwikkeling van een meetinstrument voor de kwaliteit van psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen en ze is betrokken bij opzet en invulling van het expertisecentrum zelfredzaamheid. Haar interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen trauma en memory; individuele en collectieve herinnering aan schokkende gebeurtenissen en de verschillende aspecten die deze herinneringen vormen, kleuren en in stand houden, zoals (herdenkings)ritueel, symboliek, plekken en monumenten, media, cultuur en religie.

+31(0)20 6601908
j.holsappel@impact.arq.org