Josée Netten

beleidsadviseur

Josée Netten is psychologe en cultureel antropologe met veel cross-culturele ervaring, opgedaan in Azië, Afrika en Europa. Zij heeft zich toegelegd op cross-cultureel rouwgedrag. Door haar werk in Ethiopië en Oeganda, en een RIAGG vluchtelingenteam kwamen hierbij de dimensie (psycho-)trauma en geestelijke gezondheid binnen cross-culturele contexten.

Zij werkt nu met name voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld maar is ook nog steeds betrokken bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, waar zij sinds 2003 voor werkte. Zij hield zich bezig met projecten en taken die direct kunnen ingrijpen op het welzijn van, of relevant zijn voor (zelforganisaties van) getroffenen van rampen en terrorisme. Zij gaf vorm aan de portefeuille Cultuur-sensitieve psychosociale zorg na rampen, maar was ook betrokken bij andere projecten die direct voor de opvang en nazorg van getroffenen betekenisvol kunnen zijn, zoals de handreiking voor het opzetten van zelforganisaties na rampen, de handreiking herdenken, digitale Informatie Verwijs Centra (bv. IVC Vliegramp Tripoli; IVC Vliegramp Oekraïne [MH17]), herdenkingsboekjes (bv. over de tsunami en Vliegramp Tripoli), ondersteuning aan de werkgroep Lotgenotencontact van Stichting Vliegramp MH17, een continue aandacht voor rituelen, monumenten en herdenken (bv. het Nationaal Brandweermonument), en deed zij o.a. mee aan onderzoek over agressie tegen publieke ambtenaren, en suïcide onder politie. Zij heeft ook het Getroffenenpanel Schokkende Gebeurtenissen, en de training voor burgemeesters ‘Omgaan met getroffenen’ opgezet, en de Kenniskring PSH nieuw leven ingeblazen.

Zij maakt deel uit van 2 Europese netwerken rondom getroffenen van terrorisme: NAVT (Network of Associations of Victims of Terrorism) en RAN (Radicalisation Awareness Network).
Zowel NAVT als RAN (-VVT=werkgroep Voices of Victims of Terrorism, nu RAN-RvT= Remembrance of Victims of Terrorism) maken zich sterk voor de positie van getroffenen van terrorisme. Daarnaast focussen zij op het tegengaan van radicalisering en geven in opdracht van de Europese Commissie invulling aan de Europese dag ter herinnering aan getroffenen van Terrorisme, in Brussel (11 maart). Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling van het EU Centre of expertise for victims of terrorism.

De focus van de werkzaamheden bij ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ligt hierbij op haar expertise en kennis met betrekking tot getroffenen van grootschalige schokkende gebeurtenissen zoals rampen, terrorisme en oorlog. Zij geeft daarnaast veelvuldig trainingen, workshops en lezingen rond het thema ‘oud worden, sterven en oorlogservaringen’, bv. voor hospices en VPTZ instellingen, maar ook ten behoeve van musea uit het WOII-veld en archieven, gericht op de omgang met geëmotioneerde bezoekers. Ook is zij mede-auteur van de handreiking ‘Ouder worden met de oorlog’ en betrokken bij andere projecten.   

Sinds eind 2020 is Josée Netten tevens Algemeen secretaris van de Stichting 1940-1945.

+31 (0)88 3305 172 / 06 222 15 731
j.netten@arq.org