Josée Netten

beleidsadviseur

Josée Netten is psychologe en cultureel antropologe met veel cross-culturele ervaring, opgedaan in Azië, Afrika en Europa. Zij heeft zich toegelegd op cross-cultureel rouwgedrag. Door haar werk in Ethiopië en bij een vluchtelingenteam van de RIAGG kwamen hier de dimensie (psycho)trauma en geestelijke gezondheid binnen cross-culturele contexten bij.

Bij Impact houdt zij zich bezig met projecten en taken die direct kunnen ingrijpen op het welzijn van, of relevant zijn voor (zelforganisaties van) getroffenen van rampen en terrorisme. Enerzijds betrof dit cultuur-sensitieve psychosociale zorg, want alle psychosociale opvang is per definitie transcultureel! Anderzijds betreft dit bv.de ontwikkeling van een handreiking voor het opzetten van zelforganisaties na rampen, de handreiking herdenken, websites (bv. het IVC vliegramp Tripoli en MH17), herdenkingsboekjes (bv. tsunami, vliegramp Tripoli), ondersteuning aan de werkgroep Lotgenotencontact van Stichting Vliegramp MH17, aandacht voor rituelen, monumenten en herdenken (bv. het nationaal brandweermonument), etc.

Ook maakt zij deel uit van 2 Europese netwerken rondom getroffenen van terrorisme: NAVT en RAN die zich sterk maken voor de positie van getroffenen van terrorisme en het tegengaan van radicalisering, heeft zij het Getroffenenpanel Schokkende Gebeurtenissen opgezet, en doet zij mee aan onderzoek (bv. agressie tegen publieke ambtenaren; suicide onder politie). Daarnaast geeft zij trainingen en workshops (bv voor hospices, en burgemeesters ) en coördineert zij de training geestelijke zorg en trauma.

+31(0)88 3305172
j.netten@arq.org