Michel Dückers

bijzonder hoogleraar

Michel Dückers is bijzonder hoogleraar. Hij bekleedt de bijzondere leerstoel ‘Crises, veiligheid en gezondheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vier organisaties, die zich ieder binnen hun eigen domein bezighouden met rampen en crises, hebben hun al bestaande samenwerking verder bekrachtigd in de vorm van deze bijzondere leerstoel; te weten ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Prof. Dr. Michel Dückers is wetenschappelijk adviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en programmaleider rampen en milieudreigingen bij het Nivel. Sinds 2009 adviseert en ondersteunt hij nationale en lokale overheden over gezondheidsonderzoek en nazorg bij calamiteiten. Hij coördineert de onderwijsmodule Disaster Mental Health bij de European Master in Disaster Medicine (EMDM) en is gasthoogleraar bij de Universiteit van Innsbruck. Zijn huidige onderzoek richt zich op de kwetsbaarheid van mensen in gemeenschappen in binnen- en buitenland tijdens de coronacrisis. Naast lange termijn gezondheidseffecten van de aardgasbevingen in Groningen, heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar effecten van blootstelling aan rampen en andere potentieel schokkende gebeurtenissen in verschillende culturen.

Na zijn studie bestuurskunde (Universiteit Twente) promoveerde hij op onderzoek naar beleidsinvloeden op organisatieverandering binnen de zorg (Universiteit Utrecht) en de relativiteit van de mentale gezondheidseffecten van rampen (Universiteit Innsbruck, habilitatie).

+31(0)6 10661321
m.duckers@impact.arq.org