Informatie en verwijscentrum

De dag na de ramp is door Impact en Slachtofferhulp Nederland een Informatie en Verwijs Centrum (IVC) online gezet, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het IVC is een website die steeds wordt aangevuld met allerlei informatie die vragen probeert te beantwoorden waar nabestaanden en de kringen daaromheen mee te maken krijgen. Het is bedoeld als één loket waar alle informatie samenkomt. Behalve de open website is er voor de directe nabestaanden ook een besloten forum, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen kunnen delen, vragen kunnen stellen en waar ze specifieke informatie kunnen vinden die alleen voor hen is bestemd.

www.vliegrampoekraine.nl