Reikwijdte van het NCP

Het Nazorg Contact Punt biedt geen zorg, maar advies en ondersteuning bij vragen over rouw- en verliesverwerking van nabestaanden.

Dit kan zijn, advies over begeleiding en behandeling bij psychische problemen en ermee samenhangende sociale problemen. Ook kan worden  ondersteund bij doorverwijzing naar zorg binnen de gezondheidszorg in de eigen regio. Indien er sprake is van psychische problematiek, waarvoor snelle / onmiddellijke behandeling nodig is, dient direct  contact opgenomen te worden met de huisarts.