Vliegramp Oekraïne

De ramp met vlucht MH17 heeft Nederland diep geraakt. Impact is nauw betrokken bij de nazorg vanuit de overheid. Voor getroffenen worden onder meer de volgende diensten aangeboden.

IVC vliegramp Oekraïne
De dag na de ramp is in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland een Informatie en Verwijs Centrum (IVC) ingericht, www.vliegrampoekraine.nl. Het IVC is één openbaar loket waar informatie wordt samengebracht over actuele vragen waarmee nabestaanden te maken kunnen krijgen. Voor directe nabestaanden is er ook een besloten forum opgezet, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen delen, vragen kunnen stellen en informatie kunnen vinden die alleen voor hen is bestemd.

Nazorg Contact Punt (NCP)
Het Nazorg Contact Punt (NCP) ondersteunt bij de sociale en psychische nazorg aan nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne. Het is een hulploket dat in afstemming met het ministerie van VWS is opgericht om nabestaanden en professionals bij te staan, waaronder huisartsen, eerstelijnspsychologen en medewerkers slachtofferhulp.

E-Consult voor nabestaanden
Nabestaanden en andere slachtoffers van de Vliegramp Oekraïne kunnen ook zelf contact opnemen met het Nazorg Contact Punt via een e-consult. Het e-consult is bereikbaar via het gesloten gedeelte van het IVC Vliegramp Oekraine: www.vliegrampoekraine.nl