Belangrijke rol voor burgemeesters na crises

19 September 2017

Overlevenden en nabestaanden van rampen komen voor diverse taken en uitdagingen te staan, naast het omgaan met het immense verdriet, het verlies, de pijn en de indringende schokkende ervaring. Velen tonen zich echter veerkrachtig en kunnen ons, professionals in de nafase, leren over wat zij nodig hadden, en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Hieruit kunnen professionals - van GGZ tot overheid en gemeente - weer lessen trekken. Een mooi voorbeeld hiervan is Ingrid van Assouw, de tante van Ruben, het jongetje dat als enige de Tripolivliegtuigramp in 2010 overleefde. 

In een artikel in het Burgemeestersblad vertelt Ingrid over de belangrijke rol die burgemeesters kunnen hebben in situaties zoals zij die heeft mee moeten maken. Zij deed dit ten behoeve van de training aan burgemeesters die Impact in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) aan burgemeesters aanbiedt.