Call for papers: themanummer over mentale gezondheid en risicoreductie bij rampen

17 december 2019

Michel Dückers van ARQ Kenniscentrum Impact vormt samen met Lennart Reifels van de Universiteit van Melbourne de redactie van een themanummer van het International Journal of Environmental Research and Public Health. Het in 2020 te verschijnen “special issue” gaat over disaster mental health risk reduction. Die term komt neer op het reduceren van risico’s voor de mentale gezondheid bij rampen. De deadline voor het indienen van manuscripten is 31 augustus 2020.

Het doel van het themanummer is om auteurs uit verschillende delen van de wereld aan te moedigen om de internationale kennis te vergroten over strategieën om mentale gezondheidsrisico’s van (dreigende) rampen aan te pakken. Wetenschappelijke bijdragen mogen gaan over natuurlijke en door menselijk toedoen beïnvloedde rampen. De focus kan variëren van maatregelen, factoren en trends op zowel het niveau van individuen, gemeenschappen, zorgsystemen, als op nationaal en internationaal niveau. Deelname aan dit special issue is een manier voor ARQ Kenniscentrum Impact om voorop te blijven lopen in actuele ontwikkelingen en samen te werken met experts in andere landen.

Meer weten over dit special issue en het indienen van een manuscript, klik hier, of neem contact op met Michel Dückers (06 1066 1321).