De impact van bedreiging en beveiliging op publieke ambtsdragers

3 december 2020

Ons onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging heeft dit rapport voortgebracht. Wat duidelijk naar voren komt is dat bedreiging en veiligheidsmaatregelen significante gevolgen hebben voor het psychosociaal welzijn van bedreigde personen en hun naasten. Opvallend is dat belemmeringen rondom informatievoorziening en communicatie in het proces van bewaken en beveiligen een bijkomende bron van stress blijkt te zijn. “Ik heb geen trauma opgelopen van de bedreiging maar wel van alles wat er daarna in het proces van beveiliging misging.” 

Deze belemmeringen spelen een cruciale rol in de (negatieve) ervaringen van bedreigden, zo blijkt uit 26 gesprekken met Tweede Kamerleden, burgemeesters, wethouders, officieren van justitie en journalisten. Bij informatievoorziening gaat het voornamelijk om een sterke behoefte aan informatie over het procesverloop en over de aard en herkomst van de dreiging. Bij communicatie gaat het bijvoorbeeld om de behoefte aan een centraal contactpersoon.

In dit rapport is te lezen waar bedreigden en hun naasten zoal mee te maken krijgen en waar ze last van ervaren. Vervolgens zijn de aanbevelingen gericht op het optimaliseren van het proces van bewaken en beveiligen vanuit psychosociaal oogpunt. Met als doel deze last voor bedreigden te beperken. De aanbevelingen bieden handvatten voor de werkzaamheden van de directie Bewaken en Beveiligen van de NCTV en haar partners.

De opdrachtgever voor dit onderzoek was de NCTV (Directie Bewaken en Beveiligen) en is in samenwerking met ARQ IVP uitgevoerd.