Een netwerk dat werkt! Terugblik Netwerkdag PSH GOR 9 november

24 October 2017

‘Een netwerk dat werkt!’. Dit thema van de tweede Netwerkdag PSH GOR 9 november 2017 is meteen ook een goede samenvatting van de dag. De grote opkomst bevestigt de kracht en diversiteit van het PSH GOR netwerk. Zo’n 70 mensen uit heel het land die een rol vervullen in de psychosociale hulpverlening (PSH) of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), komen samen bij het RIVM om te praten met- en leren over samenwerkingspartners. De organisatie van de netwerkdag was in handen van RIVM, GGD GHOR Nederland en Impact/Arq.

Dagvoorzitter Sander Banus, (tot voor kort) afdelingshoofd Milieu, Nazorg en Security bij RIVM, heet iedereen welkom en trapt af met een ludiek opwarmertje: een samenwerkingsopdracht met bamboestokken. Het is de bedoeling per groep een cirkel van aan elkaar geknoopte bamboestokken op de middelvinger te leggen en deze zo snel mogelijk, zonder te praten en zonder het contact met het netwerk te verliezen, naar de grond te brengen. Hoe groter het netwerk, hoe ingewikkelder dat blijkt te zijn. Hier maakte de cartoonist, die de dag vastlegt in komische tekeningen, gretig gebruik van zoals te zien in de tekening op de voorpagina.

Deze opdracht vormt het bruggetje naar het thema van de dag: goede samenwerking in moeilijke situaties is cruciaal. Sander geeft aan dat een dag als deze bijdraagt aan het bouwen van goede samenwerking in netwerken. Dat gaat toch altijd het beste door face-to-face contact.

René Stumpel, Directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek, geeft als voorzitter Programmacollege PSH aan hoe zeer hij het PSH en GOR veld de afgelopen jaren heeft zien ontwikkelen en de PSH, GOR en MMK pijlers naar elkaar toe ziet groeien. René toont een overzicht van alle ketenpartners die om de GGD heen liggen. Hij laat zien hoe de verschillende partijen op het terrein van Publieke gezondheid en veiligheid (VWS), Bevolkingszorg (J&V) en Slachtofferzorg (J&V) overlappen en elkaar aanvullen. “In tijden van narigheid is het de uitdaging voor alle partijen de best mogelijke zorg en ondersteuning neer te zetten. Dat is wat ons allen verenigt” sluit René af.

Marleen Kraaij, arts Maatschappij en Gezondheid bij cGM/RIVM, daagt deelnemers uit aan de hand van twee scenario’s hun eigen netwerk inzichtelijk te maken gedurende de dag. Eén scenario gaat over een groot aantal zieken tijdens het LowLands festival. “Wat betekent het voor jouw rol en die van je samenwerkingspartners als één van deze scenario’s werkelijkheid wordt?” vraagt Marleen de deelnemers.

De rest van de ochtend is ingeruimd voor de interactieve presentatie van samenwerkingsexpert Dr. Wilfrid Opheij. Hij vertelt over de noodzaak van het optimaal benutten en versterken van het eigen netwerk voor goede samenwerking. Met veel voorbeelden en acteerwerk neemt hij de deelnemers mee in de condities voor succesvolle samenwerking. “In dit veld is samenwerking in het kwadraat nodig. Dit is lastig wanneer elke organisatie de neiging heeft door een rietje naar de wereld te kijken. Stel jezelf de vraag, hoe werkt de samenwerking tijdens een ramp? Wie heb je nodig om de gelegenheidspuzzel te leggen? Die samenwerking vraagt altijd onderhoud.”. Wilfrid vertelt dat er vijf cruciale aspecten zitten aan een goede samenwerking: gedeelde ambitie, oprechte interesse in elkaars belangen en ontdekken hoe die te verbinden, een constructieve relatie met wederzijds vertrouwen, een professionele organisatie en een betekenis gevend proces. Deelnemers krijgen ieder een netwerk ‘placemat’ waarop ze in groepen, aan de hand van de scenario’s, kunnen uitdenken wie samenwerkingspartners zijn en wat men bij die partners kan halen maar ook wat men kan brengen in de samenwerking.

De lunch geeft direct gelegenheid het netwerk op de placemat aan te vullen en daarmee niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid het eigen netwerk uit te breiden. Er wordt druk gediscussieerd over de scenario’s. Na de uitgebreide lunch volgen twee workshopsrondes, waarin diverse partners aan de hand van verschillende casussen allerlei vormen van samenwerking belichten.

Workshops:

1. Zorg voor slachtoffers: Netwerkpartners en hun wettelijke kaders en taken

2. Last van Hinder

3. Wat heeft ú aan het LOCC? Leer het LOCC kennen

4. Komt een Q-koorts patiënt bij de dokter

5. Lessons learned van samenwerking tijdens crises

6. Zorg voor de ander begint bij zorg voor jezelf!

De dag eindigt met een borrel, waarbij onder leiding van Sander nog enkele impressies van de dag gedeeld worden, en er natuurlijk volop verder genetwerkt kan worden. De ironische tekeningen van de cartoonist geven een mooie samenvatting van de dag en zijn aanleiding ook elkaar te bevragen over de workshops.

In het verslag kunt u meer lezen over de inhoud van de workshops, met een link naar de betreffende presentatie.