Geslaagd seminar PSH na terroristische aanslagen 27 september

26 October 2018

‘Een terroristische aanslag is een ramp net als andere rampen’. Dit was een van de stellingen die werden voorgelegd aan de deelnemers van het Seminar PSH na terroristische aanslagen. Net als bij de andere stellingen, liepen de antwoorden uiteen. ‘Elke ramp heeft zijn eigenheden, terrorisme is niet ‘specialer’ dan een andere ramp’ vond een deel van de deelnemers. Een ander deel zag juist wel een aantal specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld de menselijke opzet erachter en de politieke lading die het daardoor krijgt. Weer anderen zagen een aanslag meer als geweldsincident dan als ramp; een aanslag heeft daardoor een specifieke juridische component. Voor elke invalshoek is iets te zeggen en de verschillende thema’s en perspectieven kwamen de hele dag door terug.

Met rond de 80 deelnemers uit het hele land was het Seminar PSH na aanslagen, georganiseerd door IFV en Impact, volgeboekt. In de Congreszaal van het IFV deelden twee sprekers hun ervaringen: Tracy Parr over de London Bridge Attacks en Astrid Fortuin over de aanslagen in Brussel. Beide verhalen namen de zaal mee in de heftigheid en de chaos na een aanslag en in de zoektocht naar inzicht in wie betrokken waren, welke behoeften en problemen er spelen en hoe daarbij passende psychosociale ondersteuning te bieden.

Tracy Parr is werkzaam bij National Health Service England (NHS), het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft een passie voor het ontwikkelen/verbeteren van zorg op zo’n manier dat het ten goede komt aan de patiënt. In haar dagelijkse werk is ze Head of Children and Young People’s Programme, met een achtergrond als verpleegkundige. Ze zet zich in voor het verbeteren van de hulp/zorg die NHS biedt aan kinderen en jong volwassenen. Na de recente terroristische aanslagen in Londen was zij verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de psychosociale hulpverlening voor slachtoffers. Een dag na de London Bridge aanslag (3 juni 2017) werd ze opgebeld met de vraag dit proces op zich te nemen. Er lag geen plan of draaiboek voor haar klaar, het gehele traject moest from scratch opgezet worden. Tracy is betrokken geweest in elke fase en kon daardoor als geen ander zicht bieden op de problemen en uitdagingen waarvoor men kwam te staan bij het opzetten van de hulpverlening.

Astrid Fortuin werkt sinds 2011 als psychosociaal manager bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, waar ze verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het Psychosociaal Interventieplan. Concreet houdt dat in dat ze werkt aan plannen en projecten om de psychosociale opvolging van getroffenen van collectieve noodsituaties voortdurend te optimaliseren en dat ze bij effectieve noodsituaties de psychosociale hulpverlening activeert en coördineert. Vanaf het begin was zij betrokken bij de organisatie van de nazorg na de aanslagen in Brussel. In haar presentatie schetste ze de verschillende fasen van acuut tot nu en de vraagstukken die de overgang tussen fases opwerpen.

De ochtend, onder leiding van Caroline Six (directeur Impact) en Marloes van ’t Klooster (GHOR-academie IFV) werd afgesloten door Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met een reflectie vanuit Nederlands perspectief op de beide bijdragen.

In de middag werden in workshops twee thema’s nader uitgediept: het belang van aandacht voor de impact op hulpverleners en goede zelfzorg (workshop door Martijn Dame en Marloes van ’t Klooster, IFV) en het concreet aan de slag gaan met geleerde lessen uit het buitenland (workshop door Jurriaan Jacobs, Wera van Hoof en Jorien Holsappel, Impact). Bij de afsluitende borrel klonken veel positieve reacties. “Inspirerende sprekers vanochtend!” “Wat een mooi afwisselend programma.”  “Leuk dat we in de middag een vertaalslag konden maken vanuit de ochtend”.

Zelf kijken we ook terug op een goede en leuke samenwerking tussen Arq/Impact en IFV/GHOR Academie in de voorbereidingen voor deze dag. Een samenwerking die vast nog veel meer kan gaan brengen!