Impact op de internationale podia

29 juni 2017

Impact is in de eerste helft van 2017 op diverse internationale podia aanwezig geweest. Het jaarlijkse congres van de World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) in Toronto, Canada werd bezocht door Hans te Brake en Michel Dückers. In Dublin, Ierland was Jorien Holsappel aanwezig bij het International Symposium on Victims of Terrorism. De 2-jaarlijkse ESTSS conferentie, georganiseerd door de European Society for Traumatic Stress Studies, vond dit keer plaats in Odense, Denemarken. Hier was Impact goed vertegenwoordigd door Michel Dückers, Hans te Brake, Juul Gouweloos, Jorien Holsappel en Jurriaan Jacobs. Ten slotte nam Hans te Brake in Madrid, Spanje deel aan een expertbijeenkomst georganiseerd door het European Platform to Assist Victims of Terrorism (EPAVT).

Hans te Brake presenteerde zowel in Toronto, Odense, als (op verzoek) in Madrid, over de evaluatie van het Informatie en Verwijscentrum (IVC, zie www.vliegrampoekraine.nl). Het IVC is daags na de ramp met MH17 opgezet door Impact samen met Slachtofferhulp Nederland (in juli 2014). De evaluatie is door Impact uitgevoerd, waarbij zowel de bij het IVC aangesloten organisaties (ministeries, politie, het OM) als de gebruikers (nabestaanden) zelf zijn betrokken. De evaluatie wijst uit dat informatievoorziening de belangrijkste bestaansreden van een IVC is, mits deze informatie betrouwbaar is. Ook de functie als (nieuws) archief moet niet worden onderschat. Zeker met de toename in aanslagen in de ons omringende landen is er veel aandacht voor het IVC en haar evaluatie.

In Dublin nam Jorien Holsappel deel aan een expert meeting, georganiseerd door het International Framework for Dialogue and Information Sharing (IFDIS). Experts uit verschillende domeinen (slachtofferhulp, crisisbeheersing, traumapsychologen, sociale media experts, politie, openbaar ministerie, overheid, wetenschappelijk onderzoek) en uit een diversiteit aan landen, vonden elkaar rond het onderwerp slachtoffers van terrorisme. Na presentaties van een aantal organisaties uit verschillende landen over hun aanpak, werd in discussiegroepen verder gepraat over de uitdagingen van ‘victim-oriented’ ondersteuning. De bijeenkomst gaf veel inzicht in de internationale praktijk en bood toegang tot een groot netwerk van internationale experts.

Tijdens de ESTSS conferentie in Odense werd het werk van Impact mooi zichtbaar in diverse presentaties. Michel Dückers en Rolf Kleber (Universiteit Utrecht/Arq) zaten een dubbelsymposium voor, waarvan het eerste deel ging over psychosociale effecten en resilience bij rampen en het tweede deel over nazorglessen. In het eerste deel ging Michel in op de kwetsbaarheidsparadox; trauma-gerelateerde gezondheidsklachten en mentale problemen komen vaker voor in veilige, welvarende landen, zeker als de blootstelling aan gebeurtenissen groter is. Daarna gingen Juul Gouweloos, Helena Bakic (Universiteit van Zagreb) en Revathi Krishna (Monash University) in op gezondheid en veerkracht bij respectievelijk, de overlevenden van de poldercrash, getroffenen van de overstromingen in Kroatië en kinderen bij rampen in India. In het tweede symposium presenteerde Jurriaan Jacobs een analyse van 20 jaar psychosociale nazorg in Nederland, ging Philippe Pirard (Santé Publique France) in op het onderzoek na de aanslagen in Parijs in 2015, deelde Hans te Brake de voornaamste conclusies van de evaluatie van IVC MH17, en vatte Lise Stene (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies) de voornaamste lessen samen van het langlopende nazorgprogramma na de aanslagen in Noorwegen van 2011. Jorien Holsappel presenteerde in Odense enkele inzichten uit het literatuuronderzoek naar herdenkingsrituelen na rampen dat zij in het kader van een samenwerking met het Nationaal Comité 4-5 mei uitvoert .