Inventarisatie: wie heeft welke rollen en taken binnen de psychosociale hulp?

14 juli 2017

Getroffenen hebben er belang bij dat na een calamiteit de best mogelijke nazorg wordt geboden. In 2014 verscheen de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises. De richtlijn bevat aanbevelingen voor de vorm en inhoud van psychosociale hulp. Maar wie heeft welke rollen en taken binnen de planning en uitvoering van ondersteuning en zorg voor getroffenen in Nederland? GGD GHOR Nederland, het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM en kennis- en adviescentrum Impact brachten het in kaart in opdracht van het programmacollege PSH. De rapportage Psychosociale hulp bij rampen en crises, inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen is ontwikkeld in samenspraak met experts en vertegenwoordigers van de diverse partijen.

Over deze inventarisatie

De multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises (Impact, 2014) is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp. De richtlijn is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk. De huidige inventarisatie is aanvullend en biedt een overzicht van rollen entaken van partijen die betrokken (kunnen) zijn bij de psychosociale hulp, ongeacht het type gebeurtenis. De rapportage is ontwikkeld in samenspraak met experts en vertegenwoordigers van de diverse partijen.

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met: Sjef Timmermans (GGD Ghor Nederland; STimmermans@ggdghor.nl) en Michel Dückers (Impact; m.duckers@impact.arq.org).