Kennisuitwisseling over rampen tussen landen belangrijk

27 maart 2017

De impact van rampen en aanslagen houdt zich niet aan landsgrenzen. Dat vraagt om nauwe samenwerking om de zorg voor getroffenen te verbeteren. Na de recente aanslagen in Brussel werd daar in januari het seminar “Beter tegemoetkomen aan de noden van getroffenen na rampen of aanslagen” georganiseerd met een bijdrage van Impact. In februari nam Impact, samen met vertegenwoordigers van politie, luchtvaart, bestuur en crisisbeheersing deel aan het vakcongres "Als het vliegtuig niet aankomt…”, waarbij ervaringen na de MH17 en German Wings werden gedeeld.

In 2016 werd een bezoek gebracht aan NOAH, het Duitse zuster kennis- en adviescentrum van Impact om de nauwe samenwerkingsband te onderhouden. Januari van dit jaar stond in het teken van een werkbezoek aan onze zuiderburen. Na de aanslagen in Brussel stelde een werkgroep van partijen betrokken bij de psychosociale zorg een discussienota op. Die nota, gecoördineerd vanuit het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw, was de basis voor een seminar op 24 januari 2017 in Brussel: “Beter tegemoetkomen aan de noden van getroffenen na rampen of aanslagen”. Michel Dückers ging in op de rol en activiteiten van Impact in “de koude fase” (preparatie) en “de warme fase” (crisisadvisering, nazorgondersteuning). In februari reisden Jorien Holsappel en Michel Dückers opnieuw af naar Duitsland om daar het inspirerende Duits-Nederlandse vakcongres “Als het vliegtuig niet aankomt … ” bij te wonen. Voor dit congres met de volledige naam: “Als het vliegtuig niet aankomt… Nazorg en (collegiale) ondersteuning na vliegrampen. Ervaringsverhalen en aanbevelingen” kwamen bijna 150 vertegenwoordigers van o.a. politie, bestuur en crisisbeheersing, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens uit Duitsland en Nederland bijeen. De nazorg na de vliegtuigcrash van de MH17 in Oekraïne en de German Wings vlucht in de Franse Alpen werd geanalyseerd. Ook wisselden de aanwezigen opgedane kennis uit en werden lessen voor de toekomst uitgewerkt.