Michel Dückers benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Crises, veiligheid en gezondheid’

1 december 2020

Vanaf vandaag bekleedt Michel Dückers (1979) de bijzondere leerstoel ‘Crises, veiligheid en gezondheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Crises en rampen bedreigen de veiligheid en gezondheid van mensen. Denk aan de actuele coronacrisis alsook aan rampen zoals aardbevingen door gaswinning en wereldwijde klimaatverandering. Het is daarom relevanter dan ooit om onderzoek te doen naar de gevolgen van een crisis voor mensen. Maar ook om de georganiseerde reactie van onder meer overheden en dienstverleners hierop te onderzoeken.

Daarom hebben vier organisaties, die zich ieder binnen hun eigen domein bezighouden met rampen en crises, hun al bestaande samenwerking verder bekrachtigd in de vorm van deze bijzondere leerstoel; te weten ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Michel Dückers: “Al jaren houd ik mij bezig met het effect van grote en kleinere crisissituaties op mensen, de sociale dynamiek van onrust en de reactie hierop van overheden, bedrijven en burgers. Ik ben dan ook heel blij dat ik dankzij de samenwerking tussen vier grote spelers op het snijvlak van crises, veiligheid en gezondheid, deze bijzondere leerstoel mag gaan invullen. Ik verheug me erop op deze manier wetenschap en praktijk samen te brengen en een bijdrage te leveren aan strategieën en manieren om in tijden van crises daarmee om te gaan.”

Over Michel Dückers

Prof. Dr. Michel Dückers is programmaleider rampen en milieudreigingen bij het Nivel en wetenschappelijk adviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Zijn huidige onderzoek richt zich op de kwetsbaarheid van mensen in gemeenschappen in binnen- en buitenland tijdens de coronacrisis. Naast lange termijn gezondheidseffecten van de aardgasbevingen in Groningen, heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar effecten van blootstelling aan rampen en andere potentieel schokkende gebeurtenissen in verschillende culturen. Michel adviseert sinds 2009 overheden over gezondheidsonderzoek en nazorg bij calamiteiten.