Netwerkdag 20 november - 'Goede PSH en GOR: Van draaiboek tot dilemma’s'

26 October 2018

Wat is ‘goede’ PSH’? Wanneer is GOR ‘goed’? Richtlijnen, handreikingen en evaluatiemethoden proberen er de vinger op te leggen, maar bieden lang niet altijd een uitweg uit de talrijke dilemma’s en vragen waar je bij incidenten voor komt te staan. Tijdens de derde netwerkdag PSH/GOR op dinsdag 20 november, georganiseerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact, wordt in presentaties en in dialoog en discussie vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar die vraag: ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ Deze dag is bedoeld voor GGD professionals met een rol in psychosociale hulpverlening (PSH) en/of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Voor aanmelden en meer informatie kunt u hier verder lezen.

In het plenaire ochtendprogramma kijken we met spreker Mariëtte van den Hoven (Universitair Hoofddocent bij het Ethiek Instituut, UU) eerst breder naar de vraag ‘Wat is goed?’ vanuit het perspectief van de beroepsethiek.
In de tweede plenaire presentatie staat een belangrijke ‘graadmeter’ voor goede PSH centraal: het perspectief en de behoeften van getroffenen. Ingrid van Assouw (nabestaande van de Tripoli-ramp en tante en voogd van Ruben ,de enige overlevende van de ramp) en Wouter Jong (crisisadviseur voor burgemeesters) laten in een duopresentatie zien hoe het perspectief van getroffenen en bestuurders soms uiteen kunnen lopen.

Uiteraard is er ook weer ruimte voor een vrolijke noot en voor ontmoeting bij de lunch. Na de lunch kunt u kiezen uit workshops, waarin op verschillende manieren het thema verder uitgewerkt wordt, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek (zowel GOR als PSH). Ook kunt u aan de slag met tools en handvatten voor PSH na een terroristische aanslag, maakt u kennis met het werken met perspectieven op gezondheid of kunt u meer zicht krijgen op uw eigen professioneel vermogen en manieren om dat te versterken.

meer informatie over het programma en de workshops

aanmelden