Online Toolkit herdenking gelanceerd

6 december 2016
Toolkit

Met een presentatie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is vrijdag 2 december de door Impact ontwikkelde Toolkit Herdenking officieel gelanceerd. De toolkit, nu voor iedereen toegankelijk via https://herdenkingorganiseren.arq.org/, biedt zelforganisaties van getroffenen en overheden een plan, tips en concrete instrumenten om de organisatie van een herdenking na een ramp gestructureerd aan te pakken.

In de bijeenkomst, waar ook het Ministerie van VWS, RIVM en Slachtofferhulp vertegenwoordigd waren, presenteerden auteurs Jorien Holsappel en Nine Nooter het idee achter de toolkit. “Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn er bij nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? De toolkit is een hulpmiddel om structuur aan te brengen in alles wat er op zo’n moment op je afkomt. Als er eerst helderheid is over een aantal randvoorwaarden en keuzes, en iedereen heeft hetzelfde beeld van de rode draad door de bijeenkomst, dan kan dat heel veel tijd, geld en energie besparen. De uitvoering is dan veel gerichter, en het is duidelijk waar verschillende onderdelen van de organisatie in elkaar grijpen.” Ook de afwegingen rond de inhoud van de herdenking hebben een plek in de toolkit. “Hoe vertaal je de gekozen leidraad naar een programma? Welke onderdelen vertellen dan in welke volgorde het beste je verhaal? Wat is nodig om dat organisatorisch en technisch te realiseren?”

Ervaringen met de diverse herdenkingen die er intussen zijn geweest naar aanleiding van de MH17, zijn in de toolkit verwerkt. De toolkit is ontwikkeld in nauwe wisselwerking met de organisatie van de MH17-herdenking in 2016 door Stichting Vliegramp MH17. De instrumenten in de toolkit zijn in dat proces ontwikkeld, getoetst en bijgesteld. Het is daarmee een actueel en praktisch instrumentarium geworden.

Voor de Rijksoverheid is bij de online toolkit nog een oplegger geschreven met een aantal aspecten die specifiek zijn voor een herdenking georganiseerd door de overheid. Omdat dit de eerste herdenking betreft, relatief kort na de ramp, speelt dan bijvoorbeeld veel sterker de keuze van een moment, afstemming met alle andere partijen die een rol hebben in die nafase, of de aanwezigheid van veel functioneel genodigden, wat extra aandacht vraagt voor veiligheid en protocol.

De toolkit is ontwikkeld door Impact, in samenwerking met Nine Nooter, die vanuit haar betrokkenheid bij de MH17 herdenkingen en jarenlange ervaring als directeur van het Nationaal Comité 4-5 mei veel kennis en expertise inbracht. Met de toolkit is een grote volgende stap gezet ten opzichte van de Handreiking Herdenken van 2012. Afwegingen, keuzes en verbanden zijn beter inzichtelijk gemaakt en het instrumentarium is veel uitgebreider. Van de MH17 herdenkingen is veel geleerd, en omdat de toolkit een online instrument is, kunnen ook latere ervaringen en aanvullingen daar gemakkelijker in verwerkt worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorien Holsappel.