Ontmoet Impact op de Netwerkdag Nafase, 7 december in Utrecht

26 October 2018

Op 7 december organiseert IFV de ‘Netwerkdag Nafase’ voor iedereen die vanuit Bevolkingszorg, gemeenten, GHOR en GGD of als ketenpartner van deze organisaties een rol heeft in de planvorming en uitvoering rond de nafase van een crisis. Impact is daarbij in drie workshops vertegenwoordigd, vanuit verschillende mooie samenwerkingen die momenteel lopen.

Michel Dückers geeft samen met Wouter Jong (NGB / IFV) een workshop over een aantal basisbeginselen van psychosociale zorg waar iedereen die werkzaam is in de nafase wel op de één of andere manier mee te maken krijgt.

Jurriaan Jacobs bespreekt in een andere workshop resultaten uit een verkennend onderzoek dat Impact samen met NIVEL uitvoert naar de mogelijkheden en vragen rond een ‘nazorgloket’ bij gemeenten als mogelijke aanbod na een crisis.

Jorien Holsappel geeft samen met Ina Strating (Crisisinterventiedienst) een workshop over communicatie in de nafase vanuit de ervaring dat rond een crisis online en offline ‘crisis communities’ ontstaan die nieuwe inzichten en vraagstukken opwerpen rond de inrichting en inhoud van communicatie tijdens en na een crisis.

Locatie is de Kromhoutkazerne in Utrecht. Deelname is gratis.

Aanmelding en meer informatie

In dit magazine een mooie en interessante terugblik op de themadag van 2 jaar geleden.