Project over psychosociale gevolgen van ingrijpende somatische aandoeningen

12 november 2018

Het ontwikkelen en ondersteunen van kwalitatieve psychosociale hulpverlening (PSH) is het kernthema van Impact. In 2013 is de Quality of Psychosocial Care (QPC) toolkit ontwikkeld voor getroffenen na grootschalige calamiteiten, in samenwerking met GGD Amsterdam. De QPC beschrijft de kwaliteitskenmerken van PSH en bevat een vragenlijst waarmee de kwaliteit hiervan gemeten kan worden. Ondersteund door het Zorginstituut Nederland en in samenwerking met Nivel, UMCU, Dio Design en Spierziekten Nederland, is Impact gestart met een vergelijkbaar traject: de psychosociale gevolgen van ingrijpende somatische aandoeningen. Het project is gericht op mensen met Spinale Musculaire Atrofie (SMA), een chronische neuromusculaire aandoening.

De huidige richtlijnen voor deze doelgroep gaan vooral over de medische en lichamelijke behandeling, PSH krijgt minder aandacht. Binnen het project wordt een routekaart ontwikkeld waarbij de kenmerken van optimale PSH centraal zullen staan en opnieuw een QPC ontwikkeld wordt.

Door kenmerken van PSH binnen verschillende doelgroepen vast te stellen wil Impact nog meer grip krijgen op de essentie, waar het overlapt, maar ook in hoeverre doelgroep-specifieke invulling nodig is.

De routekaart voor psychosociale hulpverlening voor mensen met SMA, inclusief een QPC vragenlijst wordt eind 2019 opgeleverd.