Start project ‘Communicatie in de Nafase’

9 november 2018

In opdracht van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg is een project gestart om praktische handreikingen en onderwijsmiddelen te ontwikkelen die door communicatiefunctionarissen gebruikt kunnen worden in de voorbereiding op of uitvoering van de nafase van een crisis. De uitvoering van dit project ‘Communicatie in de nafase’ is ingezet als een samenwerking tussen verschillende onderdelen van het IFV, Impact en Crisisinterventiedienst (Ina Strating). Vanuit deze kerngroep worden andere actoren en belanghebbenden betrokken, zoals het Expertteam nafase, getroffenen, de vakgroep en coördinatoren crisiscommunicatie, GGD GHOR Nederland, RIVM, Slachtofferhulp etc.

De laatste jaren is heel veel kennis en ervaring opgedaan rond risico- en crisiscommunicatie. Daarbij ligt de focus vooral op de acute fase, terwijl ook de nafase, die nog heel lang kan duren, eigen uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van communicatie. Gemeentelijke communicatieafdelingen zijn daar nog niet voldoende op toegerust. Ook een goede overdracht van de crisiscommunicatie naar de nafasecommunicatie is van cruciaal belang, maar elke keer wordt hiervoor opnieuw gezocht naar manieren. Gebruikmakend van de kennis en ervaringen die er zijn, zouden hier veel gerichtere handvatten voor (door)ontwikkeld kunnen worden.

Het faciliteren van gemeenten en veiligheidsregio’s in hun communicatie in de nafase is daarom als speerpunt opgenomen in het programma Risico- en Crisiscommunicatie 2018-2021 binnen de vakgroep crisiscommunicatie, het overleg van de coördinatoren crisiscommunicatie van de 25 Veiligheidsregio’s, de NCTV en Politie Nederland. Deze vraag is door het IFV vertaald in een project waarin praktische handreikingen en onderwijsmiddelen worden ontwikkeld, waarin de actuele kennis en ervaring met betrekking tot dit onderwerp is verzameld en geborgd. Door dit om te zetten in trainingen, werken we aan verrijking en verdieping van de kennisbasis van het veld, waardoor in de toekomst meer burgers goed bejegend en ondersteund worden na een crisis.

In veel van de eerdere projecten van Impact komt de cruciale rol van communicatie in de nafase steeds weer naar voren. Om daar verdere verdieping en versteviging in aan te brengen, is de samenwerking met Ina Strating (Crisisinterventiedienst) van grote waarde. De combinatie van haar jarenlange ervaring en opgebouwde kennis op het gebied van communicatie in de nafase en de vaardigheden binnen Impact om kennis binnen te halen, te duiden en aan te vullen vanuit breder psychosociaal perspectief en tot een helder en overzichtelijk geheel te maken, zullen voor dit project een robuuste basis leggen onder alle op te leveren producten.

Die producten omvatten:

  • een onderwijsfilm
  • een overdrachtsdocument Communicatie in de nafase
  • een format communicatieplan nafase
  • uitbreiding en actualisatie van het kennisdossier op dit onderwerp
  • workshop tijdens de landelijke Netwerkdag Nafase
  • Overige leermiddelen en borging in opleidingen

Om die producten te ontwikkelen is allereerst een stevige inhoudelijke basis nodig. Daar ligt voor Impact en Crisisinterventiedienst het accent. Het project loopt tot eind 2019, kennis en producten komen tussentijds beschikbaar.