Succesvolle afsluiting begeleiding Team Collegiale Ondersteuning bij de Nationale Politie

26 januari 2018

Sinds 2011 is Impact nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) bij de Nationale Politie. In 2017 is de laatste, succesvolle fase van het project afgerond. Het doel van het project was te komen tot een uniforme ondersteuning van politieprofessionals na schokkende gebeurtenissen binnen de Nationale Politie, door middel van collegiale ondersteuning. Het implementeren van deze werkwijze stond in de laatste fase centraal. Stichting Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Politie financierde de projecten rondom het TCO.

De huidige inrichting van het TCO van de Nationale Politie is gebaseerd op de inzichten uit de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. In 2011 heeft de Politie, toen nog onderverdeeld in 26 politiekorpsen, de stap gezet om de Richtlijn te vertalen naar een praktisch handboek: het Handboek Team Collegiale Ondersteuning. In dit handboek staan de uitgangspunten en de uitvoering van het TCO beschreven, en praktische handvaten om het werk vorm te geven. Het TCO kan haar werk echter niet doen zonder de passende ondersteuning en inrichting van de organisatie. Daarom werd de overgang naar de Nationale Politie ook met beide handen aangegrepen om het TCO verder op de kaart te zetten.

De periode na de ontwikkeling van het Handboek was ingedeeld in twee fases. In 2015 is begonnen met de eerste fase van het project. Het doel van deze fase was om inzichtelijk te maken waar knelpunten zaten in de uitvoering van het TCO en wat de organisatie kon doen om deze knelpunten te overbruggen. Deze knelpunten vormden de basis van fase 2 van het project, waarin Impact samen met de Nationale Politie aan de slag ging om de knelpunten op te lossen. De zeer druk bezochte kick-off van deze fase, waarbij ruim 600 TCO leden aanwezig waren, werd geopend door Erik Akerboom. Te meer werd het belang van het mooie werk dat deze collegiaal ondersteuners doen benadrukt.

De laatste fase van het project heeft een groot aantal producten opgeleverd die het werk van de collegiaal ondersteuners en coördinatoren een stukje makkelijker maken. Denk daarbij aan voorlichtingen, informatiefolders, aanstellingsformats en nog veel meer. Ook is er nagedacht over hoe er meer onderlinge afstemming kan worden bereikt tussen de eenheden en hoe het management meer betrokken kan worden bij het TCO. Op deze manier is er in de afgelopen jaren meer uniformiteit gekomen in de werkwijze van de TCO’s bij de Nationale Politie en krijgt iedere politiemedewerker, waar ook in Nederland, dezelfde hoogwaardige kwaliteit collegiale ondersteuning.