Terugblik geslaagde Netwerkdag PSH/GOR 20 november 2018

12 december 2018

‘Wat is goede PSH en GOR?’: het thema van de derde Netwerkdag PSH/GOR. De grote opkomst bevestigt hoe zeer het onderwerp leeft binnen het diverse PSH GOR netwerk. Zo’n 80 mensen die een rol vervullen in de psychosociale hulpverlening (PSH) of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR) kwamen bij elkaar bij het RIVM. Deelnemers werden uitgedaagd vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de vraag ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ en gingen met elkaar in gesprek om te leren over elkaars perspectieven. De organisatie was in handen van het RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact.

Dagvoorzitter René Stumpel, Directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek en voorzitter van het Programmacollege PSH, liet zien dat het bepalen van goede kwaliteit gecompliceerd is. Want hoe maak je het concreet? Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM, lichtte vervolgens in haar welkomstwoord toe hoe het RIVM regio’s hierbij kan helpen. Haar slotboodschap: “Met kennis alleen zijn we niets. Ons werk is alleen betekenisvol als dat samengaat met de mensen in het veld”.

Tijdens het plenaire ochtendprogramma werd breed gekeken naar de vraag ‘Wat is goed?’. In de eerste presentatie, door Dr. Mariëtte van den Hoven (Universiteit Utrecht), gebeurde dat aan de hand van de ‘pijlers van de beroepsethiek’. Hoe helpt deze kennis om bij totaal verschillende situaties [rampen] dezelfde kwaliteit van hulp te bieden? Vervolgens vertelde Ingrid van Assouw een aangrijpend verhaal over hoe de periode na de Tripoli-vliegramp verliep als nabestaande, tante en voogd van Ruben, de enige overlevende van deze ramp. In een interactieve presentatie, gestuurd door vragen van Wouter Jong (crisisadviseur voor burgemeester), laat ze zien hoe het perspectief van getroffenen en bestuurders uiteen kan lopen. De lunch werd volop gebruikt om te netwerken.

In de middag volgden twee workshopsrondes waarin op verschillende manieren het thema werd uitgewerkt. Men kon kiezen uit de volgende workshops:
1.    Gezondheidsonderzoek: 'Wat wil je weten?' 
2.    Wat is goede zorg? Spelen met perspectieven
3.    PSH na terroristische aanslagen: leren van ervaringen
4.    Deden we dit goed? Evalueren van inzetten en oefeningen
5.    Goede zorg begint bij zelfzorg

De dag eindigde met een borrel, waarbij dagvoorzitter René Stumpel de deelnemers het woord gaf om hun ervaringen tijdens de workshops te delen. Hij sloot af met de constatering dat het een waardevolle dag was voor het verstevigen van het PSH GOR netwerk.

In het verslag kunt u meer lezen over de inhoud van de presentaties en workshops en vindt u links naar de verschillende presentaties.