Terugblik Kenniskring PSH: Risico’s en preparatie

30 juni 2017

Vragen verschillende soorten rampen om verschillende preparatie? Zijn we voldoende voorbereid op een terroristische aanslag? In de Kenniskring van 15 juni keken 40 deelnemers aan de hand van een scenario welke uitdagingen een aanslag stelt aan de inzet van psychosociale hulpverlening na rampen. De bijeenkomst ging ook in op de bredere vraag: in hoeverre vragen verschillende soorten risico’s om verschillende preparatie? Wanneer kun je zeggen dat je goed bent voorbereid?

Elk jaar organiseert Impact met RIVM drie Kenniskringen rond psychosociale hulpverlening en/of gezondheidsonderzoek na rampen, voor GGD medewerkers en medewerkers van ketenpartnerorganisaties. In een ochtend wordt aan de hand van presentaties, casuïstiek en discussie een thema behandeld. De kenniskring van 15 juni ging in op het in kaart brengen van risico’s en de vraag of/wanneer bewustzijn van specifieke risico’s relevant is voor de preparatie van de PSH.

In maar weinig regio’s zijn PSH-medewerkers bekend met het nationale of regionale risicoprofiel. Aan de hand van het Nationale Veiligheidsprofiel (NVP) vertelde Leendert Gooijer (RIVM) waarom en hoe met dergelijke profielen gewerkt wordt. Leendert Gooijer is algemeen secretaris van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een netwerk van kennisorganisaties dat analyses in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid uitvoert. Met enkele uiteenlopende voorbeelden (overstroming, extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval) zette hij de deelnemers aan het denken over psychosociale gevolgen en hun eigen rol in het beperken daarvan.

Vervolgens werd ingezoomd op een scenario van een terroristische aanslag op Amsterdam Centraal. In groepen bespraken we de uitdagingen, zoals onveiligheid en vervolgdreiging, spreiding van getroffenen over heel het land en de verschillen in betrokkenheid en informatiebehoefte, regie op de communicatie en onduidelijkheid over het niveau van coördinatie. In een presentatie reflecteerden Jorien Holsappel en Wera van Hoof (Impact) hierop. Wat betreft uitgangspunten en informatie over behoeften, risicofactoren en interventies is de Multidisicplinaire Richtlijn PSH bij rampen en crises een goede en volledige basis voor diverse typen crises, ook voor terrorisme. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat terrorisme ook een misdrijf is en de strafrechtketen dus een belangrijke rol zal spelen. Ook is het belangrijk om aan de hand van terrorismescenario’s eens een grondige check op de huidige plannen uit te voeren en bijvoorbeeld samenwerking tussen regio’s te initiëren of versterken.

De kenniskring op 15 juni was de laatste kenniskring van 2017; in het najaar komt er weer een Netwerkdag. Noteer daarvoor vast 9 november 10:00-17:00 bij RIVM.