Terugblik netwerkdag 2021: door crisis verbonden

15 december 2021

Hoe gaan de GGD'en zich ontwikkelen en wat betekent dat voor psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)? Bij die vraag stonden de deelnemers aan onze netwerkdag op 25 november stil. De netwerkdag – die we jaarlijks samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland organiseren – stond dit jaar in het teken van verandering en verbinding. 

Plenair: een blik op de toekomst
We staan voor allerlei crises en complexe situaties. Wat is belangrijk volgens sprekers Marleen Kraaij – Dirkzwager (Arts Maatschappij + Gezondheid en Raadslid voor Volksgezondheid & Samenleving) en Michel Dückers (Bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid & Gezondheid)? Het antwoord is samenwerking tussen alle soorten netwerken en expertises. Maar ook dat blijkt complex. Hoe vind je elkaar? Deelnemers gingen na wat zij kunnen veranderen om beter te kunnen inspelen op crises. Wat ze daarvoor nodig hebben verschilt. Zo wil de een graag meer informatie over kwetsbare groepen, terwijl een ander zoekt naar een vertaalslag van kennis naar de praktijk. Het in kaart brengen daarvan brengt je al een stap dichterbij verbinding. 

Workshops
De aanslag in Apeldoorn, GOR rondom industrie, GOR tijdens een langdurige crisis, het LOCC en adviesvaardigheden. Het zijn de onderwerpen van de workshops die het middagprogramma vulden. Aan bod kwam bijvoorbeeld welke adviesstijl je kunt inzetten in welke situatie. Maar ook welke les je kunt trekken uit eerdere crises: ken elkaar in de aanloop er naartoe. Aan de hand van een casus konden de deelnemers deze inzichten direct toepassen.  

Het is duidelijk: ken elkaar en weet elkaar te vinden in de voorbereidingsfase. Dan lukt dat ook wanneer het écht nodig is. Heb je zelf ook een rol bij de GGD, in PSH of in GOR? Ga dan eens na wat jíj kunt doen om je meer te verbinden met andere experts. Blijf in gesprek met partners en leg contact met lokale hulpverleners en zorgnetwerken. Mooi voornemen voor het nieuwe jaar, toch?