Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar

23 maart 2021

Handvatten en richtlijnen beschikbaar voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken organisaties.

Onderzoek psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners
In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) hebben ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises (ARQ) en het lectoraat Crisisbeheersing (IFV) onderzoek gedaan naar de psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners.

In het onderzoek zijn betrokkenen bij incidenten in binnen- en buitenland geïnterviewd. Hierdoor bevat de Toolkit input vanuit een grote verscheidenheid aan incidenten. Van het tramincident in Utrecht, tot de aanslagen op Luchthaven Zaventem en van het Koninginnedagdrama in Apeldoorn tot the Troubles in Noord-Ierland in de jaren ‘80-’90. Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van handvatten voor opvang en nazorg aan hulpverleners. Dat heeft geresulteerd in de Toolkit nazorg grof en extreem geweld, te vinden op www.nazorgextreemgeweld.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat hulpverlening bij een terroristische aanslag anders en moeilijker is dan bij reguliere incidenten, onder andere door een andere en ernstiger aard van de verwondingen en het moeten optreden van hulpverleners in een gevaarlijke situatie. De potentiële impact van grof en extreem geweld op hulpverleners is dan ook groot.

Handvatten en richtlijnen
De Toolkit helpt geüniformeerden, overheidsorganisaties en veiligheidsregio’s zich voor te bereiden op de mogelijke psychosociale gevolgen van terroristische incidenten of grof en extreem geweld. De Toolkit behandelt zowel de fase voorafgaand aan, tijdens als na een incident. De informatie is gebaseerd op de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (Impact, 2012) en aangevuld met praktijkervaringen uit zowel Nederland als andere Europese landen.

www.nazorgextreemgeweld.nl