Geschiedenis Impact

Nederland is eind vorige eeuw, begin deze eeuw in relatieve korte tijd getroffen door verscheidene grote rampen, waaronder de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001).

In de nasleep van de Bijlmerramp werden overheid en hulpverleners geconfronteerd met het feit dat rampen complexe en langdurige gevolgen kunnen hebben die vaak onderschat worden.

De Bijlmerramp heeft laten zien dat niet alleen de directe chaos van een ramp vraagt om een adequate aanpak, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn intensieve aandacht nodig heeft. Ook andere rampen hebben laten zien dat gecoördineerde en gedegen lange termijn-psychosociale hulpverlening hard nodig is. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben in 2002 besloten tot het instellen van een Landelijk Kenniscentrum voor Psychosociale Zorg na Rampen. Prof. dr. Berthold Gersons heeft hier een grote rol in gespeeld. Dit kenniscentrum is in september 2002 officieel van start gegaan onder de naam Stichting Impact.

In juni 2011 is Impact partner geworden in de Arq Psychotrauma Expert Groep.

Vanaf 1 augustus 2012 tot 1 januari 2017 had Impact binnen Arq een organisatorische samenwerking met Cogis, het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. In januari 2017 is Cogis echter onderdeel geworden van het ARQ WOII programma, waarin ze verder zijn gegaan onder een nieuwe naam: ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Impact werkt sinds januari 2017 in nauwer verband samen met ARQ partner, ARQ IVP. Door de praktijkervaring van ARQ IVP te koppelen aan de kennis- en adviesfunctie van Impact zal dit beide organisaties versterken.

In 2020 is de naam Stichting Impact omgezet naar ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises als onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.