Bevindingen getroffenen Poldercrash

Resultaten van drie belrondes onder getroffenen van het vliegtuigongeluk met de TK 51 op 25 februari 2009.
GGD Kennemerland benaderde stichting Impact om hen te helpen de psychosociale aspecten van het vliegtuigongeluk met Turkish Airlines op 25 februari 2009, bekend als de 'poldercrash', in kaart te brengen. Hiervoor heeft Impact de zogeheten Trauma Checklist Getroffenen ontwikkeld (TCG). Dit is een 16-item screeningsinstrument voor psychische klachten bij getroffenen van rampen.

De TCG werd gebruikt bij de screeningsinterviews, die telefonisch afgenomen werden bij de getroffenen in drie belrondes. Zes weken, 9 maanden en 3,5 jaar na het ongeval namen 85, 81 en 56 getroffenen deel aan het screeningsinterview. In deze interviews werd men bevraagd met de hulpvragen vanuit de GGD en uit de TCG of er eventuele psychische klachten spelen, waaronder PTSS klachten, depressieve klachten, angst voor vliegen of middelenmisbruik. Zo kon er op de hulpbehoeften worden ingespeeld met advies voor hulp.

De resultaten van dit project maken duidelijk dat ook 3,5 jaar na een grootschalig incident zoals dit vliegongeval, een relevante minderheid nog te maken heeft met aanzienlijke klachten, zowel psychisch als fysiek. Het bevragen van getroffenen is nuttig om diegenen te identificeren die klachten hebben, maar geen hulp zoeken. Daarnaast bestaat er soms behoefte aan aanvullende hulpverlening. De belrondes bieden een manier om een behoefte aan aanvullende hulpverlening te signaleren en direct informatie en advies te geven, wat over het algemeen goed gewaardeerd wordt door getroffenen.

Na het screeningsinterview heeft een deel van de getroffenen (68%) 3,5 jaar na de ramp ook deelgenomen aan een diagnostisch interview met onafhankelijke onderzoekers. Hiermee kon gekeken worden of de TCG een bruikbaar instrument is om de aanwezigheid van psychische klachten van getroffenen te voorspellen. Hieruit blijkt dat aan de hand van de TCG goed te bepalen is of een deelnemer risico loopt op PTSS, maar dit minder goed kan voor het risico op depressie en vliegangst.

Auteurs Juul Gouweloos (Impact); Jolanda ten Brinke (GGD Kennemerland); Marit Sijbrandij (Vrije Universiteit Amsterdam); Ietje Boele (GGD Kennemerland); Hans te Brake (Impact)
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd maart 2013
Financier Sarphati-Initiatief