Contact met Getroffenen

Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises
In eerste instantie leiden rampen en crises veelal tot solidariteit en saamhorigheid. In de periode vlak na de ramp leeft de samenleving mee en staat men klaar met hulp voor getroffenen. Al snel wordt echter weer overgegaan tot de orde van de dag.

Ditzelfde proces is zichtbaar binnen de gemeente, die in het beginstadium verantwoordelijkheid draagt bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vlak na de ramp is zij zeer actief op allerlei gebieden, maar na de herdenking neemt de aandacht vaak snel af. Het reguliere werk wordt weer opgepakt en de gemeentelijke nazorg aan getroffenen wordt bij een contactpersoon belegd. Om deze contactpersonen voor te bereiden en te ondersteunen bij hun taak, biedt deze handreiking inzichten, tips, aandachtspunten en inzicht in bekende valkuilen in het communiceren met getroffenen.

De aandachtspunten komen voort uit literatuuronderzoek, interviews met gemeentelijke contactpersonen, opleiders en specialisten. Ook zijn ervaringen opgenomen die eerder zijn beschreven in de interviewbundel Wereld van Verschil. In deze bundel komen getroffenen van rampen en crises aan het woord over hun ervaringen met de overheid.

Auteurs Leonie Hoijtink (Stichting Impact), Wouter Jong (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
Contactpersonen Michel Dückers, Josée Netten
Gepubliceerd juli 2011
Financier Ministerie van Veiligheid en Justitie