Cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen

Lessons Learned & Good Practices
Uit gesprekken met hulpverleners en vertegenwoordigers van zorginstellingen kwam naar voren dat er knelpunten waren in de zorg aan de culturele groepen in het algemeen, en in het bijzonder als gevolg van de twee grote rampen in Nederland, de Bijlmer vliegramp en de Enschede vuurwerkramp. Ook bleek een overzicht van deze knelpunten, lessons learned en good practices van de aangeboden zorg te ontbreken.

In het rapport Lessons Learned & Good Practices, is de psychosociale zorg aan getroffenen uit etnische groepen bij de Bijlmer vliegramp en Enschede vuurwerkramp in kaart gebracht. Het richt zich zowel op de hulpvraag van de getroffenen als op het zorgaanbod door professionals in het zorgcircuit. Lessen trekken uit het verleden biedt immers mogelijkheden en inzichten om in de toekomst de psychosociale zorg te optimaliseren.

Auteurs Josée Netten
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd 2005