Evaluatie van het 24/7 Loket Politie

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”. Dit is een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

De pilot is tussen december 2012 en april 2013 door Impact geëvalueerd. Op basis van documentonderzoek en interviews is een overzicht opgesteld van sterke punten en verbeterpunten. Sterke punten zijn bijvoorbeeld dat het loket vlot operationeel was en dat de maatschappelijk werkenden in relatief korte tijd goed bekend raakten met de politieorganisatie en de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Ook is aangegeven dat het loket daadwerkelijk een zinvolle route biedt bij hulpvragen die anders niet in de interne hulp- en zorglijn neergelegd (kunnen) worden, mede door de ruime bereikbaarheid buiten kantooruren en eerste professionele opvang door een onafhankelijke organisatie.

Verbeterpunten hebben vooral betrekking op signaleringen en criteria voor doorverwijzing; een meer systematische werkwijze is nodig. Ook moeten er nog specifieke kwaliteitsindicatoren worden opgesteld, bijvoorbeeld rond wachttijden, doorlooptijden, aantallen contacten per traject, verwijzingen, resultaten van dienst- en hulpverlening.

Auteurs Hans te Brake, Clemy van Koningsbruggen (Arq), Marcella Pommée (Stichting Centrum ’45, partner in Arq)
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd 2013
Financier Landelijk Programma Professionele Weerbaarheid Politie