GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

NB: DEZE HANDREIKING IS GEACTUALISEERD: ZIE GGD TOOLKIT PSH.

DE TOOLKIT VERVANGT DE HANDREIKING.

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking Psychosociale Hulp bij rampen en crises speciaal voor GGD’en. De handreiking voorziet in tools en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven.

GGD’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken. Toelichtingen en checklists helpen de procesleider PSH om na te gaan of de capaciteit aanwezig is om de benodigde hulp te kunnen bieden. Ook worden er aanknopingspunten geboden voor planvorming. Daarnaast bieden de beslisschema’s en checklists die in deze handreiking zijn opgenomen, structuur en houvast tijdens de uitvoering. Ook de afronding en evaluatie krijgen aandacht.

De handreiking is opgesteld op basis van de Multidisciplinaire Richtlijn PSH bij rampen en crises, andere recente sleuteldocument en input van PSH professionals van diverse GGD’en. Wanneer nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven, wordt de handreiking bijgewerkt en van een nieuw versienummer voorzien.

Auteurs Jorien Holsappel, Michel Dückers
Contact impact@arq.org
Financier Het document is ontwikkeld tijdens het Stimuleringsprogramma Nafase, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en het ministerie van Defensie.