Handreiking Herdenken

Wanneer ergens een schokkende gebeurtenis plaatsvindt, verzamelen zich vaak binnen een paar uur mensen om bloemen, kaarsen en knuffels neer te leggen. Al gauw klinkt de roep om een herdenking. Het plaatst de betrokken overheid voor beslissingen: wie is verantwoordelijk voor het organiseren van een herdenking? Welke vorm moet de herdenking krijgen? Wat is het belang van een herdenking zo kort na de gebeurtenis? Hoe vertaal je dat in een passend programma?

De handreiking is bedoeld om projectteams die in de hectische tijd na een schokkende gebeurtenis belast worden met de organisatie van een herdenkingsbijeenkomst praktische handvatten te bieden voor het opstarten en doorlopen van het proces. Daarbij biedt het een kader om beslissingen te nemen die van toepassing zijn op de specifieke situatie.

Voor het opstellen van deze handreiking heeft Impact ervaringen die op dit punt zijn opgedaan en resultaten uit literatuuronderzoek bij elkaar gebracht, en in samenspraak met experts en ervaringsdeskundigen vertaald in concrete aandachtspunten en tips. De handreiking gaat in op de overwegingen die vooraf gaan aan de beslissing of er een herdenking komt, op de inrichting van een projectteam, de opzet van een programma, praktische voorbereidingen en omgang met media-aandacht. Daarbij is oog voor doelen, doelgroepen, belangen en religieuze en culturele diversiteit. Ten slotte wordt kort ingegaan op de mogelijke discussies rond de totstandkoming van een monument.

In 2016 is deze handreiking ge-update naar een online versie, zie Online Toolkit Herdenking

 

Auteurs Jorien Holsappel
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd januari 2012
Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie