Implementatiemonitor richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

In samenwerking met de geüniformeerde diensten van Nederland, heeft Stichting Impact in 2010 de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ ontwikkeld. Dit is inmiddels drie jaar geleden en daarom heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht aan Stichting Impact gegeven om de implementatie van de Richtlijn te onderzoeken. Concreet is onderzocht: (1) Wordt er met de Richtlijn gewerkt?; (2) In hoeverre wordt er gewerkt in overeenstemming met de uitgangspunten van de Richtlijn?; (3) Wat zijn factoren die de implementatie van de Richtlijn beïnvloeden?

De kern van het rapport beschrijft de huidige psychosociale ondersteuning binnen de ambulancezorg, de brandweer, Defensie en de politie. Ook is uitgebreid aandacht voor de activiteiten die deze geüniformeerde diensten hebben ondernomen om de Richtlijn te implementeren. Daarnaast kijken we vooruit. In het rapport beschrijven we concrete vervolgacties. Het zijn aanbevelingen zowel per geüniformeerde dienst, als overkoepelend voor alle vier de geüniformeerde diensten. Tot slot staan er aanbevelingen voor de herziening van de Richtlijn.

Bovendien heeft het onderzoek de Checklist Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden opgeleverd. Een praktisch bruikbare checklist waarmee iedere geüniformeerde organisatie zelf kan monitoren hoe hun psychosociale ondersteuning ervoor staat. Zo wordt met een relatief kleine inspanning duidelijk waar de sterke punten en mogelijke aandachtsgebieden liggen.

Auteurs Nils Burger, Frederike Zwenk, Relinde Reiffers, Michel Dückers
Contactpersoon Nils Burger
Gepubliceerd 2013
Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie