Modelplan Nafase

Het Modelplan Nafase biedt een basismodel voor de bestuurlijke processen die volgen op een ramp of schokkende gebeurtenis. In geval van een ramp biedt het gemeenten, besturen veiligheidsregio's en betrokken partijen snel inzicht in wat er moet gebeuren om tot een goede afhandeling van de psychosociale gevolgen van de ramp te komen. Tegelijk geeft het plan richting aan de voorbereiding die nodig is om goede psychosociale hulpverlening te kunnen bieden.

De implementatie van het Modelplan Nafase is een middel om lokaal en/of regionaal een aanzet te geven tot het maken van afspraken over de samenwerking in de nafase na een ramp.

In het kader van de implementatie van het Modelplan Nafase is een handzame checklist opgesteld waarin de actiepunten in de nafase voor gemeenten en veiligheidsregio’s op een overzichtelijke manier zijn weergegeven. Ook is een ‘simulatie nafase’ ontwikkeld voor gemeenten en veiligheidsregio’s. Deze simulatie is onder de naam ‘Impact the Game’ in 2010 gelanceerd.

Contactpersoon Michel Dückers, Jorien Holsappel, Josée Netten
Gepubliceerd maart 2008
Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties