Monument voor de Brandweer

In 2007 heeft Impact onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van, en het draagvlak voor een monument voor de brandweer. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in een visiedocument Een monument voor de brandweer.

Een monument voor de brandweer bevat de volgende drie onderdelen:

  • een overzicht van de functie van monumenten en herdenken in deze tijd
  • acht interviews met vertegenwoordigers uit het brede spectrum van de brandweerpraktijk
  • een beeldonderzoek naar de belangrijkste vormen en betekenissen van monumenten

In januari 2008 is dit visiedocument besproken met een grote groep vertegenwoordigers van de verschillende bij de brandweer betrokken organisaties. Vervolgens is het document, met de aanbevelingen voor te nemen volgende stappen, aangeboden aan het ministerie van BZK.

In 2009 is de Stichting Nationaal Brandweer Monument opgericht. Inmiddels is aan de Kemperbergerweg 783 in Arnhem het Nationaal Brandweermonument gerealiseerd. Met het monument worden brandweermensen herdacht die tijdens hun werk voor de samenleving zijn omgekomen. Tegelijkertijd heeft het monument ook een functie om respect en waardering te tonen voor het brandweervak.

Auteurs Impact
Meer informatie Stichting Nationaal Brandweermonument
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd 2007
Financier Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties