Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Herziene uitgave
In 2007 verscheen bij Impact/Trimbosinstituut de richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp bij rampen, en calamiteiten. Dit basisdocument is nu door Stichting Impact, in opdracht van het ministerie van VWS, en in samenwerking met het veld grondig herzien en uitgebreid.

Met deze Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises kunnen hulpverleners, overheden en organisaties voortaan optimale psychosociale zorg bieden. Niet alleen in de acute fase maar ook in de (lange) perioden na een ramp of (kleinschalig) incident. Niet alleen gericht op het individu maar ook op het collectief. Niet alleen voor getroffenen maar ook met oog en aandacht voor bijvoorbeeld hulpdiensten, politie en brandweer. Met deze richtlijn wordt niet alleen een referentiekader en hulpmiddel geboden voor het verlenen van psychosociale hulp, het draagt tevens bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de psychosociale hulp.

Auteur Werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling psychosociale hulp bij rampen en crises
Contactpersoon Michel Dückers
Financier Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, centrum voor Gezondheid en Milieu