Onderzoeksrapport Werken aan balans MMT Amsterdam UMC

Medewerkers van het Mobiel Medisch Team (MMT’ers) verlenen 24/7 medische zorg aan patiënten met een ziekte of levensbedreigend letsel. Wat levert hen energie op en wat geeft stress? Hoe gaan ze met deze stress om? En hoe zit het met hun behoefte aan ondersteuning?

 

Een betrokken en bevlogen Mobiel Medisch Team

De MMT’ers zijn gezond en zeer gemotiveerd. Ze ervaren weinig klachten en hebben plezier in hun werk. Er zijn natuurlijk incidenten die ze bijblijven, zoals ongevallen met kinderen, maar over het algemeen kunnen MMT’ers daar goed mee omgaan. De steun van collega’s onderling helpt hen daarbij.

Soms ervaren de MMT’ers wat klachten, zoals moeite met slapen en piekeren. Ondanks dat hebben ze weinig behoefte aan ondersteuning vanuit de organisatie. Ze hebben het naar eigen zeggen niet nodig of zoeken liever steun bij elkaar of bij hun naasten. Sommige MMT’ers weten niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en zorg.

 

De drempel tot professionele steun verlagen

Dat MMT’ers liever steun zoeken bij elkaar dan dat ze gebruikmaken van professionele ondersteuning en zorg, kan met de organisatiecultuur en werkomgeving te maken hebben. Hier als team over praten kan zorgen voor positieve beeldvorming over het krijgen van professionele hulp.

Door als team met elkaar in gesprek te gaan over professionele ondersteuning, kunnen MMT’ers zich ook makkelijker kwetsbaar opstellen en makkelijker hulp zoeken. Daarbij is het belangrijk dat het team van de organisatie hoort waar en hoe zij deze ondersteuning en zorg kunnen krijgen.

 

Download het rapport

Wilt u meer te weten komen over dit onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport. Voor vragen of advies kunt u contact met ons opnemen via impact@arq.org of 088 3305 175.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC.