Quality of Psychosocial Care

Zicht op kwaliteit van psychosociale hulpverlening met de QPC Vragenlijst Getroffenen
Stichting Impact en de GGD Amsterdam hebben samen de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. De afkorting QPC staat voor Quality of Psychosocial Care.

De QPC Vragenlijst kan 7 tot 9 weken na de gebeurtenis onder getroffenen worden verspreid om een beeld te krijgen van ervaringen met de psychosociale aspecten van de hulpverlening. De uitkomsten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de psychosociale hulpverlening, vanuit het perspectief van getroffenen. De resultaten laten zien wat zij belangrijk vinden en of de hulp aan hun verwachtingen voldeed. Op deze manier kunnen problemen worden gesignaleerd en kan de hulpverlening worden verbeterd.

NB: de vragenlijst zelf is toegankelijk via www.qpctoolkit.nl

De QPC vragenlijst scoort op acht principes van kwalitatief hoogwaardige psychosociale hulpverlening:

  1. Bejegening die aansluit bij de behoefte en vermogens van de getroffene
  2. Bevorderen van sociale steun
  3. Zorg op maat: oog hebben voor diversiteit
  4. Samenhang in zorgaanbod van betrokken organisaties
  5. Tijdig verstrekken van incidentgebonden informatie
  6. Informatieverstrekking over normale reacties
  7. Voorzien in een aanspreekpunt voor vragen van getroffenen
  8. Monitoren getroffenen en initiëren van eventuele nazorg

Om de QPC vragenlijst te kunnen gebruiken, is een de QPC toolkit ontwikkeld: behalve de vragenlijst zelf omvat de QPC toolkit een instructie, een SPSS syntax voor analyse, een standaard rapportageformat en een factsheet. De instrumenten in de QPC toolkit zijn gratis beschikbaar via www.qpctoolkit.nl

Auteurs Jorien Holsappel (Impact/GGD Amsterdam), Hans te Brake (Impact, projectleiding), Tina Dorn (GGD Amsterdam), Thijs Fassaert (GGD Amsterdam)
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd 2011
Financier ZonMw