Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden is ontwikkeld om meer eenduidigheid te creëren over de wijze waarop de psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden georganiseerd dient te zijn. Het heeft ten doel optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, en om gezondheidsklachten en werkuitval zo veel mogelijk te  voorkomen.

De Richtlijn gaat uit van de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Ook voorbeelden die in de praktijk werkzaam zijn gebleken, zijn de basis voor aanbevelingen. De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden wordt gedragen door de betrokken partijen in het veld. Bij de opstelling is samengewerkt met ambulancezorg, brandweer, politie, defensie, Koninklijke Marechaussee en reddingsbrigades. Ook zijn professionele hulpverlenende instanties betrokken, te weten huisartsen, psychologen, psychiaters en bedrijfsgeneeskundigen.

De richtlijn biedt organisaties een systematisch ontwikkelde basis voor een opvangmodel dat zij kunnen toepassen op de eigen praktijk. De eigen veerkracht, goed werkgeverschap en collegiale ondersteuning spelen daarbij een belangrijke rol. De Richtlijn bevat aanbevelingen voor diverse lagen binnen de organisatie: 1) de geüniformeerden zelf; 2) de georganiseerde collegiale ondersteuning; 3) de direct operationeel leidinggevenden; 4) het management.

Auteurs de projectgroep richtlijnontwikkeling, waarin vertegenwoordigd hoog-risicoberoepen zoals politie, brandweer, ambulancezorg, defensie en diverse (vrijwilliger)organisaties
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd Eerste druk december 2010, tweede druk januari 2012, derde druk februari 2021 (aanpassing huisstijl)
Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie
Partners Trimbos Instituut, Kwaliteitsbureau Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB)